naslovno sideareatitle
Rezervirajte smještaj
Vrsta smještaja koja Vas zanima
Standard vilaSuperior vilaKamp parcela
Broj osoba
Pristajem na obradu podataka. Pročitajte više ovdje
Prati nas
facebook ikona instagram ikona twitter ikona youtube ikona

Kontakt Lando resort

STAR TURIST d.o.o. za trgovinu, putnička agencija
Karlovac,  Matka Laginje 1

OIB: 49840245290

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Karlovcu pod br. 020036682

Poslovna banka: ERSTE STEIERMÄRKISCHE BANKA, Jadranski trg 3A, Rijeka

Žiro-račun: 2402006-1100450853.

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Direktor i član uprave: Tomislav Hrastovšćak